Co je SEO aneb optimalizujeme pro vyhledávače

Co je SEO aneb optimalizujeme pro vyhledávače

SEO - search engine optimization neboli v češtině optimalizace pro vyhledávače. Vyhledávače dnes využívá většina uživatelů internetu - ať už na mobilu nebo desktopu. Pokud člověk potřebuje najít informaci nebo výrobek či službu, tak neotvírá encyklopedii nebo zlaté stránky. Zobrazí si Google, Bing, Seznam atd. Proto pro mnoho webů  a eshopů začalo mít význam, upravit svůj web tak, aby se zobrazoval ve výsledcích vyhledávání jako první a díky tomu získal organickou návštěvnost. Případně zlepšil své obchodní výsledky zvýšením prodejů. Právě touto problematikou se zabývá SEO.

Jak se dělalo SEO a jak optimalizovat v roce 2021?

Když vyhledávací algoritmy nebyly tak vyspělé, daly se obcházet jednoduchými triky.
V roce 2000 vám stačilo vyplnit klíčovým slovem meta tagy a url adresu webu, abyste byli první.
V roce 2005 vám na první pozici stačilo přidat odkazy na váš web v katalozích.
V roce 2010 jste se museli zaměřit na obsah webu a přidat kvalitnější zpětné odkazy.
V roce 2015 jste museli podstatně zrychlit váš web
V roce 2020 se neobejdete bez mobilní responzivní verze webu
a mimo to všechno, musíte zvládnout desítky dalších drobností.

Odebírejte náš blog plný marketingových tipů a triků

Souhlasím s zpracováním údajů

Jak začít optimalizovat pro vyhledávače?

SEO analýza jako základ úspěchu. Ať už jste na začátku tvorby webu nebo už máte funkční web, který nedosahuje dostatečných výsledků, je potřeba analyzovat stávající stav váš i vaší konkurence. Protože celé SEO je především o tom, jak předběhnout konkurenci.

Díky SEO analýze také zjistíte, kde všude má smysl optimalizovat, protože někde to bude těžší než jinde. A u některých vyhledávacích výrazů ani vyhrát nemůžete. Typicky brandové výrazy konkurence.

Proto si dejte pozor na SEO konzultanty a agentury, které vám budou slibovat první pozici ve vyhledávání. Nikdo vám garantovat nic nemůže z podstaty fungování vyhledávače.

Například Google přidá každý rok několik tisíc úprav svého algoritmu. Veřejnosti tyto změny příliš nesděluje, nebo sděluje jen kusé informace. Zároveň nikdo nezná jakou váhu má ten který faktor. Do toho všeho navíc vstupuje personalizace výsledků vyhledávání na základě cookies, lokace a dalších individuálních kritérií, které ovlivňují výsledky vyhledávání.

Jak tedy poznáte, že optimalizujete dobře?

Google některé informace zveřejňuje a také vytvořil několik nástrojů, které vývojářům pomáhají s optimalizací. V neposlední řadě je potřeba každou změnu vyhodnocovat a zjišťovat jaký vliv změna měla na SEO.

Nicméně obecně platí několik pravidel:
  • Neupravujte obsah jen kvůli vyhledávačům. Na prvním místě je návštěvník/zákazník
  • Vyvarujte se on page chybám, které vadí vyhledávačům viz níže
  • Vycházejte z analýzy klíčových slov viz níže
Chcete váš web dostat na první pozice ve vyhledávání? Nechejte to na profesionálech. Optimalizací pro vyhledávače se zabýváme přes 10 let. Pojďme to probrat.

Začínáme optimalizovat - neblokujte vyhledávače

Zjistěte na vašem webu/vstupní stránce, že je povolena indexace pro vyhledávače. Toto řeší soubor robots.txt na vašem webu. Pro správné indexování je také vhodné vytvořit sitemapu, kterou posílejte do Google Search Console (GSC), kde se dozvíte další nedostatky on page faktorů vašeho webu. Pokud v GSC zjistíte chyby, které mají vliv na indexaci nebo pozici ve výsledcích vyhledávání, tak je dobré vše vyřešit.

Analyzujeme klíčová slova

Analýza klíčových slov je zcela stěžejní pro úspěch optimalizace. Díky analýze klíčových slov zjistíte klíčová slova, která jsou pro vás relevantní a především dosažitelná ve srovnání s konkurencí. Každé klíčové slovo, které pro vás má potenciální smysl je třeba podrobit analýze.

Jaké hlediska hodnotíme při analýze každého klíčového slova:
  • Jaký pro nás má smysl klíčové slovo? Prodejní, segmentace zákazníka,...
  • Jaký obsah člověk hledá po zadání klíčového slova? Umíme a chceme takový obsah nabídnout?
  • Jak si vede konkurence?
  • Jakou vstupní stránku musíme vytvořit/zlepšit, abychom se dostali na první pozici ve vyhledávání?
  • Co musíme zlepšit na vstupní stránce, abychom byli lepší než konkurence? On page nebo off page faktory?
Díky analýze klíčových slov dostaneme také potřebný diagram webu či eshopu. Je vhodné podle analýzy také přizpůsobit i menu či kategorizaci stránek.
SEO analýza

Zlepšujeme on page faktory

Obsah je král, nebo-li content is the king. Už jste podobnou frázi slyšeli? Často opakovaná fráze má v SEO velký význam. Pokud byste si z on page faktorů měli zapamatovat jednu věc, tak je to tvorba unikátního a kvalitního obsahu.

Vyhněte se obloukem duplicitním textům. Nekopírujte například texty produktů od výrobce, protože to bude dělat vaše konkurence. Vytvořte unikátní a kvalitní obsah pro vaše návštěvníky a vyhledávače vás odmění.

Udržujte správnou syntaxi i sémantiku webu. V praxi to například znamená nadpisy h1,h2 budou správně napsané, ale také ve správném pořadí. Jinak řečeno ať je váš kód bez chyb. Toto si můžete zkontrolovat v Page speed insights.

V titulcích a nadpisech používejte klíčová slova. Nezáleží na kvantitě, ale podstatné je, aby se vaše klíčová slova objevila v různých tvarech.

Obrázky je dobré pojmenovat názvy, které budou obsahovat klíčové slova, stejně tak jejich title i alt tag. Velikost obrázku je třeba přizpůsobit. Aby se obrázky nenačítali příliš dlouho, je dobré optimalizovat jejich velikost. Navíc se váš obrázek zaindexuje do vyhledávání Google v záložce obrázky, kde bývá daleko menší konkurence na vaše klíčová slova.

Vyplňte správně meta tagy stránky jako je title nebo description. Zohledněte klíčová slova a ideálně přidejte i OpenGraph tagy.

Vytvářejte na webu tzv přátelské url adresy, které budou obsahovat vaše klíčová slova.

Zbraňte duplicitnímu obsahu na svém webu. Například stránka s www a bez bude tvořit duplicitní stránky, pokud tento kanonizační problém nevyřešíte, tak stránky budou dosahovat horších výsledků.

Prolinkujte vnitřní obsah webu mezi sebou a používejte správné anchor texty i title tagy.

SSL zabezpečení webu dnes musí být standardem, proto integrujte vhodný certifikát.

Responzivní design optimalizovaný pro mobily. Mobilní verze webu získává větší váhu přímo úměrně tomu, jak se lidé přemisťují na mobilní zařízení. Proto je potřebné mít responzivní design webu, který bude myslet na mobilní zařízení.

Buďte nejrychlejší. Rychlost vašeho webu je jedním z nejdůležitějších kritérií. Velmi ovlivňuje výsledky vyhledávání, protože dlouho nechce čekat žádný uživatel ani robot.

Dejte si pozor na UX a myslete především na vašeho návštěvníka. Velký význam na výsledky vyhledávání má tzv bounce rate, tj doba udržení návštěvníka na webu, respektive míra jeho rychlosti opuštění vašich stránek. Čím déle vašeho návštěvníka udržíte, tím lepších výsledků vaše stránka bude dosahovat. Proto se vyvarujte nefunkčním nebo matoucím prvkům na webu. Jestli někdy budete váhat zda-li něco přidat nebo odstranit z webu. Vždy ať zvítězí uživatel nikoli robot.

Jak na off page faktory?

Off page faktory jsou v podstatě všechny zpětné odkazy, které směřují na vaše stránky. Nejde, ale jen o samotný odkaz, jako spíše o jeho kvalitu. Kvalitní odkaz směřuje z vysoce hodnoceného webu, který je obklopen relevantním obsahem.

Čím dál tím větší váhu získávají sociální sítě. Odkazy z příspěvků, které povedou na váš web získávají význam přímo úměrně závislý na oblíbenosti příspěvku na samotné sociální síti. Jinak řečeno příspěvek s odkazem na váš web, který bude mít 50 sdílení a 200 liků vám pomůže daleko více než odkaz, který nemá žádný like ani sdílení.

Tvoření kvalitních odkazů neboli linkbuilding je disciplína, která by neměla být opomíjena. Pokud máte atraktivní obsah, tak se linkbuilding většinou děje zcela přirozeně, tím jak na vaše stránky lidé odkazují sami. Pokud ovšem atraktivní obsah nemáte je třeba na vašem odkazovém portfoliu pracovat systematicky. 

Linkbuilding buď můžete dělat ručně nebo automatizovaně. U automatizovaných SEO nástrojů si dejte pozor na kvalitu stránek i odkazů, kam SEO nástroje linky přidávají. Jedním z prověřených a kvalitních nástrojů na linkbuilding je Bzoomer.